Thứ sáu, 3/9/2021, 16:34
Lượt đọc: 251

Thông tin liên hệ của GVCN và danh sách các lớp năm học 2021 - 2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH LỚP

TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ

XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH

VỀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA GVCN VÀ DANH SÁCH CÁC LỚP

NĂM HỌC 2021 - 2022

CÁC EM HỌC SINH SAU KHI XEM XONG THÔNG TIN LỚP HỌC CỦA MÌNH

CÁC EM LIÊN HỆ VỚI GVCN CỦA MÌNH ĐỂ NHẬN LỊCH HỌC

------------------------------------------------------------------------------

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA GVCN

 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10

k10_39202116.PDF

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11

k11_39202116.PDF

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12

k12_39202116.PDF

164