425 - 435 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Cổng thông tin điện tử trường THPT Phạm Phú Thứ

Địa chỉ: 425 - 435 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, TP. HCM

Điện thoại: (028) - 38545586

Email: phamphuthu.quan6@gmail.com